websitetemplate.org - australiana
FACEBOOK NDF > Výsledky NDF 2008

Výsledky NDF 2008


NAJKRAJŠIA   DOVOLENKOVÁ   FOTOGRAFIA   2008
VÝSLEDKOVÁ  LISTINAI. kategória: Pamiatky UNESCO vo fotografii:
                       1. Silvia  Láslová, Bratislava   /   súbor fotografií Osviečim
                       2. Miroslav Mesaroš, Levice   /  Radnica v Banskej Štiavnici
                       3. Mirka Chamrazová, Piešťany   /   Hradná architektúra
..................................................................................................................

II. kategória :  Príroda a krajina:
                         1. Pavol Škubla, Šaľa   /  Očakávanie a vzdor
                         2. Radka Končoková,  Bartošova Lehôtka   /   séria fotografií  Mliečna dráha
                         3. Simona Švecová, Lovčiva Trubín    /    séria  fotografií
..................................................................................................................

III. kategória :  MÚZEÁ   - oživená minulosť
                           1. František Frefertus, Banská Štiavnica    /   Pračka
...................................................................................................................

IV. kategória  :  Dovolenka dýcha človečinou
                           Hlavná cena:. Stanislav Truska, Žiar nad Hronom   /  séria fotografií

Cena časopisu Cestovateľ za stvárnenie ľudí pracujúcich v cestovnom ruchu:
                          Robert Ivan, Štúrovo    /   Na jarmoku  II.

Cena za najlepšiu momentku – venuje Klaudstudio Peter Ivaška:
                          Katarína Pištová, Banská Štiavnica   /  Vtáčiky
    ....................................................................................................................

V. kategória : Môj najkrajší prázdninový zážitok :
                       Radimír Siklienka ml. , Topoľčianky  / Jesenné zátišie z jesenných prázdnin

Cena Nádeje :  Norbert Sanyi, Cestice p. Čečejovce

..........................................................................................................................
Cena za najlepšiu čiernobielu fotografiu (v rámci všetkých kategórií):
                        Stanislav Truska, Žiar nad Hronom    /    Lucia

Cena za najlepšiu fotografiu z banskoštiavnického regiónu (v rámci všetkých kategórií):
                         František Prefertus, Banská Štiavnica    / Svetlo na Kalvárii  II.

Cena za najlepšiu fotografiu s tematikou vody (v rámci všetkých kategórií):
                         Miroslav Mesaroš, Levice    /  Spomienka na jedno ráno

Cena Pohronského osvetového strediska (v rámci všetkých kategórií):
                          Pavel Pavla, Banská Štiavnica  /  séria fotografií

Podmenu